Okres planowania modernizacji Sił Zbrojnych RP wydłużony do 15 lat

FOTO. Skeeze / pixabay

Rada Ministrów przyjęła dziś (tj. 18.09.2018) opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Projekt nowelizacji zakłada wydłużenie okresu planowania z 10 do 15 lat i aktualizację tych planów co 4 lata. Obecnie stosowane rozwiązanie – planowanie potrzeb modernizacyjnych Wojska Polskiego w okresie dziesięcioletnim – nie jest skutecznym rozwiązaniem.

– Finansowanie wieloletnich programów modernizacyjnych będzie łatwiejsze. Rada Ministrów przyjęła ustawę, która wydłuży czas programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP do 15 lat. To kolejny krok w stronę nowocześniejszego i lepiej wyposażonego Wojska Polskiego – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

REKLAMA

Proces pozyskiwania nowoczesnych technologii obronnych oraz zaawansowanych systemów uzbrojenia wymaga dłuższej perspektywy na planowanie środków. Wprowadzane zmiany dostosują narodowy cykl planowania do długookresowych inwestycji. Nowa ustawa zapewni też spójność z założeniami funkcjonującymi w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nowelizacja ustawy przyczyni się do uzyskania finansów na długoterminowe programy modernizacyjne, co w dotychczasowej perspektywie planowania było bardzo utrudnione.

 

Źródło: MON/PAP

Komentarze

komentarzy

REKLAMA