Porozumienie PKP S.A. i PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych

Foto. focusonpc / pixabay

Już teraz modernizujemy dworce, infrastrukturę i tabor, umożliwiając obsługę osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Również jako pracodawca chcemy włączyć się w aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy – poinformował prezes spółki Krzysztof Mamiński. We wtorek w Warszawie podpisał on porozumienie z PFRON, na mocy którego obie strony zobowiązały się do działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w działania spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako duża firma, mająca istotne znaczenie społeczne dostrzegamy problem osób z niepełnosprawnością, dlatego modernizując dworce kolejowe dostosowujemy je do potrzeb wszystkich grup pasażerów, także tych z ograniczoną mobilnością. Jako pracodawca chcemy włączyć się w aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy” – podkreślił Krzysztof Mamiński.

REKLAMA

Wczoraj PKP S.A. było jednym z sygnatariuszy rządowej deklaracji „Dostępność Plus”, która zobowiązuje sygnatariuszy – w tym spółki Skarbu Państwa – do działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nie wszystkie dworce w Polsce są jeszcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale prowadzone są działania, które mają to zmienić. „Już teraz osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać na wielu dworcach z całodobowej pomocy przeszkolonego personelu. Punkty informacji i okienka kasowe są dostosowywane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich; część naszych pracowników posługuje się językiem migowym” – mówił prezes Mamiński.

„To porozumienie to radosny dzień. Podpisujemy je z dużą spółką Skarbu Państwa, która zarówno obsługuje wiele milionów Polaków, jak i zatrudnia bardzo dużo pracowników. W Polsce jest ok 5 mln osób niepełnosprawnych. To znaczny odsetek; te osoby też chcą się przemieszczać, a PKP S.A. jest najlepszym przykładem, że to przemieszczanie się powinno być dostosowane dla wszystkich” – powiedział wiceprezes PFRON Tomasz Maruszewski.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Porozumienie niewątpliwie przyczyni się do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Kluczowe znaczenie ma tu poprawa dostępności, podwyższenie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, ale też podniesienie jakości usług, które powinny być jednakowo dostępne dla wszystkich. PKP, posiadając liczne placówki w różnych częściach kraju, może stworzyć wiele przyjaznych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a także z większą uwagą i dbałością zatroszczyć się o potrzeby niepełnosprawnych pasażerów” – podkreśliła w komunikacie prasowym minister Elżbieta Rafalska.

REKLAMA

W ramach porozumienia spółka PKP S.A. będzie wspierać PFRON przy realizacji pilotażowego programu „Praca – Integracja”, a także informować o wspólnie realizowanych projektach angażujących osoby z niepełnosprawnością poprzez wykorzystanie przestrzeni i nośników na dworcach. Spółka planuje również liczne szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz m.in. dostosowanie serwisów internetowych do potrzeb takich osób.

PKP S.A. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu coraz więcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z niepełnosprawnością. W 2016 roku spółka opracowała wytyczne w zakresie dostosowania dworców do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W każdym modernizowanym przez spółkę obiekcie pojawia się szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością m.in. takich jak: podjazdy, windy, ścieżki prowadzące, mapy tyflograficzne czy dedykowane miejsca parkingowe. Fundacja Grupy PKP od zeszłego roku prowadzi projekt „Widzialni Pełnosprawni”. Głównym założeniem projektu jest promowanie wiedzy na temat savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem podróży.

 

Źródło: PAP/PKP SA/PowerNews Dist. MB of HeyNET Media

Komentarze

komentarzy

REKLAMA