Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uszczupleniami podatku VAT

W ubiegłym tygodniu, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, funkcjonariusze Delegatury ABW w Białymstoku dokonali zatrzymania czterech podejrzanych, w tym dwóch „wystawców” faktur potwierdzających fikcyjny obrót towarami oraz dwóch przedsiębiorców – wspólników spółki z województwa śląskiego, którzy w oparciu o takie dokumenty w latach 2013-2015 uszczuplili należności Skarbu Państwa o kwotę blisko 3,5 miliona złotych.

Zarzuty i zastosowane środki zapobiegawcze

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania oszustw podatkowych, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT oraz tzw. prania brudnych pieniędzy, tj. przestępstw z art. 258 § 1 kk, z art. 56 § 1 kks, art. 62 § 2 kks oraz art. 299 § 1, 5 i 6 kk.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Białymstoku, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec trzech podejrzanych. W stosunku do czwartego zatrzymanego, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków wolnościowych w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Kolejny wątek śledztwa

Zatrzymania to kolejny wątek śledztwa prowadzonego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w okresie od 2011 roku do sierpnia 2015 roku, na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, oszustwami w zakresie podatku VAT związanymi z obrotem towarami sprowadzanymi z Chin. W oparciu o nierzetelne faktury sprzedaży, wystawiane przez tzw. znikające podmioty, wykazywano rzekome nabycie towarów w kraju, uszczuplając w ten sposób należny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 12 milionów złotych.

 

Źródło: PK/PAP

Komentarze

komentarzy

REKLAMA