Powstaje Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

FOTO. Fernando Zhiminaicela / heynet f. pixabay

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowuje centralną bazę informacji o nieruchomościach, w której znajdą się wysokiej jakości dane o nieruchomościach z całej polski. Z nowego systemu skorzysta administracja publiczna, a także przedsiębiorcy i mieszkańcy. Baza zawierać będzie dane przestrzenne, które pozwolą na wizualizację w 3D projektów inwestycji. Pomoże także mieszkańcom oszacować wartość dowolnej nieruchomości. Zakłada się również cyfryzację aktów notarialnych. Uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zaplanowano na sierpień 2018 roku.

– W ramach projektu tworzymy zbiory danych w kooperacji z partnerami powiatowymi. Zasilamy danymi centralne repozytorium, które będzie swojego rodzaju hubem do wydawania usług dla jednostek instytucjonalnych, jak np. UKE, służby energetyczne czy służby związane z zarządzaniem nieruchomościami – tłumaczy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Marek Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Projekt Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zakłada zebranie wiarygodnych i jak najdokładniejszych danych o nieruchomościach oraz zapewnienie możliwości zwizualizowania tych danych na mapie. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie ewidencji nieruchomości oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie udostępniania informacji.

REKLAMA

Dla mieszkańców dwie kluczowe usługi wprowadzane w ramach projektu ZSIN to publikowanie informacji o średnich cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości w formie mapy, a przy tym możliwość oszacowania wartości dowolnej nieruchomości, a także możliwość zwizualizowania danych przestrzennych dotyczących budynków i gruntów, czyli np. określenie zasadności budowy domu na konkretnym terenie.

Projekt znajduje się aktualnie w drugiej fazie realizacji. W pierwszej fazie skupiono się na utworzeniu systemów i zebraniu wysokiej jakości danych. Druga faza to wdrażanie zebranych danych i stworzonych funkcjonalności do zaprojektowanych wcześniej systemów.

Wartość projektu jest wyceniana na niemal 163 mln zł, z czego 80 proc. pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

 

Źródło: AI Newseria

Komentarze

komentarzy

REKLAMA