Ponad 4 mln zł unijnego wsparcia na szkolenia brd dla zarządców dróg samorządowych

FOTO.: JanBaby / pixabay

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały 7 listopada 2018 r. umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” jest wart 5 mln zł. Unijne dofinansowanie dla tego projektu wyniesie 4,25 mln zł.

„Szkolenia dla samorządowych zarządców dróg na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 roku planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym około 3 tys. osób. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w całej Polsce, w tym szczególnie na drogach samorządowych” – powiedział wiceminister infrastruktury, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Chodkiewicz.

Zaplanowanych zostało 80 szkoleń w 16 województwach. Szkolenia są przeznaczone dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (jednostek opiniujących projekty organizacji ruchu), policjantów komend wojewódzkich i miejskich oraz przedstawicieli Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wezmą w nich udział przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie stanu wiedzy osób odpowiedzialnych za poprawę stanu brd w Polsce oraz rozwijanie współpracy w zakresie brd pomiędzy administracją rządową, samorządową i policją.

W efekcie zaplanowanych szkoleń mają zostać wypracowane standardy bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych.

Jest to kolejne działanie Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy brd na drogach samorządowych. W lipcu 2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, tak by stały się one bezpieczniejsze. Wytyczne są rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg. Standardy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych opracowane zostały przez działającą przy MI Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

 

Źródło: PAP/MI

Komentarze

komentarzy

REKLAMA