Nowe obowiązki dla firm dotyczące emerytur dla 11 mln Polaków

FOTO. Monica Volpin / pixabay

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK mają być zachętą do systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia.

Minimalna składka podstawowa opłacana przez pracodawcę wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia, a opłacana ze środków pracownika 2 % wynagrodzenia. Pracodawca mógłby też dobrowolnie podwyższyć część składki o 2,5%, a pracownik o 2% wynagrodzenia.

Skarb Państwa dołoży do PPK dla każdego uczestnika programu tzw. składkę powitalną w wysokości 250 złotych oraz lojalnościową dopłatę roczną w wysokości 240 złotych za każdy rok obowiązywania PPK.

Ustawa o PPK ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Obowiązki związane z PPK mają być wprowadzane etapami, w zależności od wielkości podmiotu zatrudniającego. W pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci zatrudniający co najmniej 250 osób.

 

 

Źródło: MarketNews24

Komentarze

komentarzy

REKLAMA