Opóźnienia w płatnościach faktur stanowią coraz większy problem dla dostawców z Europy Zachodniej

FOTO. yourschantz / pixabay

Trzech na pięciu zachodnioeuropejskich dostawców zgłosiło problemy finansowe wynikające z opóźnień w płatnościach. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Europie Zachodniej, chociaż nadal utrzymuje się na dobrym poziomie, w 2019 r. spadnie do 1,7 proc. względem 2 proc. w 2018 r.

W związku z Brexitem i protekcjonizmem, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, zwiększające nacisk na eksport przedsiębiorstwa, zaczynają doświadczać pogłębiających się negatywnych skutków opóźnień w płatnościach faktur.

Październikowe wydanie badania Barometr Praktyk Płatniczych Atradius dla Europy Zachodniej, raportu opartego na opinii około 3 tys. dostawców krajowych i eksportowych z trzynastu krajów [1], pokazuje, że więcej respondentów niż w zeszłym roku doświadczyło trudności finansowych wynikających z opóźnienia w płatnościach od klientów B2B (58 proc. w porównaniu z 56 proc. w ubiegłym roku).

Średnio ok. 42 proc. całkowitej wartości należności B2B dla badanych zachodnioeuropejskich firm zostało spłaconych z opóźnieniem, w porównaniu do 41 proc. z ubiegłego roku. Lokalnie najmocniej odczuli to ankietowani dostawcy z Włoch i Grecji (średnio prawie połowa łącznej wartości ich faktur B2B była opłacona z opóźnieniem). Problemy ze strony klientów zagranicznych najbardziej dotknęły respondentów z Wielkiej Brytanii i Francji (53 proc. łącznej wartości brytyjskiej, a 51 proc. francuskiej sprzedaży eksportowej na kredyt uznano za płatności przeterminowane). Opóźnienia w płatnościach od klientów B2B są widoczne w dłuższym DSO (wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach), co może negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększając ryzyko kredytu kupieckiego B2B. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniego roku największy wzrost DSO odnotowano w Holandii (46 dni względem 41 dni) i Wielkiej Brytanii (35 dni, wzrost z 31 dni).

REKLAMA

Badanie Barometr Praktyk Płatniczych Atradius dla Europy Zachodniej zawiera również opinie przedsiębiorstw na temat największych zagrożeń dla światowego wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 45 proc. respondentów stwierdziło, że protekcjonizm USA przekształcający się w wojnę handlową, najprawdopodobniej osłabi wzrost gospodarczy w najbliższym czasie. Najwyższy odsetek respondentów uważających, że amerykański protekcjonizm może wywołać globalną wojnę handlową, która zahamuje światowy wzrost, odnotowano w Danii, bo aż 60 proc.

Przewiduje się, że światowy wzrost gospodarczy straci na sile, co uzasadnia ostrożniejsze prognozy na 2019 rok. Prawdopodobnie zahamuje to tendencję spadkową w przypadku niewypłacalności na świecie, i w przyszłym roku prognozuje się spadek jedynie o 1 proc. Wszystko to wskazuje na pogorszenie światowych perspektyw w zakresie ryzyka kredytu kupieckiego. Ochrona należności ma zatem dla przedsiębiorstw pierwszorzędne znaczenie. Ubezpieczenie kredytu umożliwia przedsiębiorstwom zarządzanie nieuniknionym ryzykiem związanym ze sprzedażą na kredyt i może wpłynąć na możliwości ich rozwoju poprzez bezpieczny i rentowny handel – powiedział Andreas Tesch, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w Atradius NV.

Pełny raport, w którym przedstawiono wszystkie wyniki badania Barometr Praktyk Płatniczych Atradius dla Europy Zachodniej z października 2018 r., można pobrać ze strony internetowej: https://group.atradius.com (sekcja „Publikacje”).

 

Źródło: PAP/PR Newswire

Komentarze

komentarzy

REKLAMA